Rättigheter

Istället för ekonomisk ersättning, får alla parter bilder (prints) till sin bok under en TFP-session. Det är alltså ett gratis samarbete, men i vissa fall kommer man överens om en eventuell reseersättning och boendekostnader vid långväga besök.

Inför en TFP-session brukar man upprätta ett TFP-kontrakt, vilket även kallas för Modellrelease inom vissa kretsar. Detta kontrakt beskriver de inblandade parternas rättigheter och vad de får göra med det skapade materialet.